رد کردن لینک ها

دسته‌بندي انواع حريق

انواع حريق

حريق داراي انواع گوناگوني مي‌باشد و هركدام از آن‌ها داراي شرايط خاص و روش‌هاي اطفا جداگانه مي‌باشند، به همين دليل لازم است تا انواع حريق شناخته شود و پس از شناسايي نوع حريق با استفاده از روش مناسب نسبت به اطفا حريق اقدام نمود.

براي آتش‌ها بدسته‌بندي‌هاي گوناگوني ارائه شده است كه يكي از مهمترين و معتبرترين آن‌ها،دسته‌بندي حريق بر اساس ماده سوختني مي‌باشد. همانطور كه در مقاله اصول اطفا حريق نيز بيان شد، ماده سوختني يكي از پايه‌هاي ايجاد حريق مي‌باشد و بر اساس آن خاصيت آتش ايجاد شده و نوع رفتار آتش متفاوت خواهد بود.

استانداردهاي گوناگوني در زمينه حريق وجود دارد و به طبع آن، دسته‌بندي‌هاي متفاوتي نيز ارائه شده است. در اين مقاله دسته‌بندي‌هاي ارائه شده در دو استاندارد معتبر NFPA (National Fire Protection Association) و BS (British Standards) آورده شده است.

انواع آتش بر اساس استاندارد NFPA

يكي از معتبرترين مراجع در زمينه حريق و سرفصل‌هاي مرتبط با آن، موسسه ملي محافظت در برابر حريق كشور آمريكا (National Fire Protection Association) يا به اختصار NFPA مي‌باشد.

اين استاندارد حريق را در 5 دسته عمده به شرح زير طبقه‌بندي كرده است:

 • حريق گروه A: در اين دسته حريق ناشی از مواد جامد و مواد طبیعی مانند چوب و کاغذ ، پارچه و پلاستیک می باشد.
 • حريق گروه B: در اين دسته حريق ناشی از مایعات قابل اشتعال (یا جامدات قابل اشتعال تبدیل شونده به مایع) مانند بنزین، روغن، قیر، گازوئیل و غیره مي‌باشد.
 • حريق گروه C: در اين دسته حريق ناشی از وسائل الکتریکی و برقی مي‌باشد.
 • حريق گروه D: در اين دسته حريق ناشی از فلزات قابل اشتعال مانند منیزیم، لیتیوم و غیره می‌باشد.
 • حريق گروه K: در اين دسته حريق ناشی از روغن‌ها خوراکی که معمولا در آشپزخانه ها یا رستوران‌ها مورد استفاده قرار می گیرد مي‌باشد.
Types-of-fire-NFPA

انواع آتش بر اساس استاندارد BS

ديگر مرجع معتبر در زمينه حريق و سرفصل‌هاي مرتبط با آن، مجموعه استانداردهاي كشور انگلستان (British Standards) يا به اختصار BS مي‌باشد.

اين استاندارد حريق را در 6 دسته عمده به شرح زير طبقه‌بندي كرده است:

 • حريق گروه A: در اين دسته حريق ناشی از مواد جامد و مواد طبیعی مانند چوب و کاغذ ، پارچه و پلاستیک می باشد.
 • حريق گروه B: در اين دسته حريق ناشی از مایعات قابل اشتعال (یا جامدات قابل اشتعال تبدیل شونده به مایع) مانند بنزین، روغن، قیر، گازوئیل و غیره مي‌باشد.
 • حريق گروه C: در اين دسته حريق ناشی از گازهای قابل  اشتعال مانند بوتان، پروپان و گاز طبیعی CNG مي‌باشد.
 • حريق گروه D: در اين دسته حريق ناشی از فلزات قابل اشتعال مانند منیزیم، لیتیوم و غیره می‌باشد.
 • حريق گروه E: در اين دسته حريق ناشی از وسائل برقي و الكتريكي مي‌باشد.
 • حريق گروه F: در اين دسته حريق ناشی از روغن‌ها خوراکی که معمولا در آشپزخانه ها یا رستوران‌ها مورد استفاده قرار می گیرد مي‌باشد.
types-of-fire-BS

همانطور كه مشاهده مي‌شود در بين دسته‌بندي‌هاي ارائه شده براي انواع حريق توسط مراجع NFPA و BS تفاوت‌هايي وجود دارد. با توجه به اين تفاوت‌ها بايد هنگام استفاده از هر استاندارد نكات مختص مربوط به آن استاندارد را در نظر گرفت.

شرکت مهندسین مشاور هوامهر با استفاده از کادر مجرب توانایی ارائه خدمات مرتبط با طراحي، مشاوره، اجرا، نظارت سيستم‌هاي اطفا حريق  و دريافت تاييديه سازمان آتش نشاني را دارا مي‌باشد.

با طراحی بهینه، هزینه تجهیزات و بهره‌برداری کاهش پیدا می‌کند.