رد کردن لینک ها

سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق

سیستم‌های کشف و اعلام حریق یا به اختصار سیستم اعلام حریق (Fire Alarm System)، به مجموعه‌ای از تجهیزات الکترونیکی گفته می‌شود که وظیفه آشکارسازی حریق و محل حریق (Zone) را در اماکن مختلف بر عهده دارد.

این سیستم، زمانی که آتش (حریق)، دود، حرارت و … بوجود می آید شروع به کار می‌کند و آژیر یا چراغ چشمک زن خطر را به کار می اندازد. بدین ترتیب به ساکنین محل هشدار می دهد تا بر این اساس مقدمات عملیات اطفا صورت بپذيرد و در شرایط بحرانی تخلیه افراد و ساکنین انجام گيرد و همزمان با آن سناریوهای کنترلی نیز انجام شود.

سیستم اعلام حریق

انواع سیستم های اعلام حریق

به طور کلی سیستم های اعلام حریق به ۲ نوع سیستم اعلام حریق متعارف (Conventional) و سیستم اعلام حریق آدرس پذیر (Addressable) تقسیم می شود.

سیستم اعلام حریق کانونشنال یا متعارف

سیستم های متعارف (Conventional Fire Alarm System) از قدیمی ترین سیستم های اعلام حریق است که علی رغم تغییرات کیفی اندک، همچنان جهت تصرف هایی با شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرند. دراین سیستم چندین دتکتور (Detector) و شستی (Manual Call Point) که یک منطقه از ساختمان را پوشش می دهند در قالب یک مدار به هم پیوسته به تابلوی کنترل مرکزی (Fire Alarm Control Unit) متصل می شوند  .

تجهیزات سیستم اعلام حریق متعارف

به همین سبب هر مدار نماینده یک منطقه (Zone) است. نحوه هم بندی تجهیزات کشف و آشکارسازی (تشخیص) نسبت به تابلوی کنترل مرکزی به صورت شاخه ای و یا به عبارت دیگر شعاعی است. هر تابلوی کنترل مرکزی متعارف می تواند ۱۶،۱۲،۸،۴،۲ و یا مدارهای بیشتری را پشتیبانی کند.

برای آشنایی بیشتر با این سیستم، مقاله سیستم اعلام حریق متعارف را مشاهده نمایید.

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

اصول کشف و تشخیص حریق در سیستم های آدرس پذیر(Addressable Fire Alarm System) مشابه سیستم های متعارف است، بجز اینکه در اینگونه از سیستم ها، هر یک از دتکتورها (دتکتورهای اتوماتیک) و یا شستی ها، دارای آدرس منحصر به فردی هستند که از طریق آن تابلوی کنترل مرکزی (Fire Alarm Control Unit) قادر به شناسایی و تعیین محل دقیق  هر یک از آن ها است.

پنل سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

مدار کشف در اینگونه از سیستم ها به صورت حلقه ای (Loop) است که از تابلوی کنترل مرکزی آغاز و به همان تابلو ختم می شود و کلیه تجهیزات کشف و اعلام در همین مدارهای حلقوی جای می گیرند.

هر لوپ می تواند به تناسب تعداد تجهیزات و سطوح مورد حفاظت، یک یا چند منطقه (Zone) را شامل شود و هر تابلوی کنترل مرکزی آدرس پذیر نیز می تواند یک یا چند حلقه را پشتیبانی کند.

برای آشنایی بیشتر با این سیستم، مقاله سیستم اعلام حریق آدرس پذیر را مشاهده نمایید.

شرکت مهندسین مشاور هوامهر با استفاده از کادر مجرب توانایی ارائه خدمات مرتبط با محاسبات و طراحی انواع سیستم های اعلام حریق، شامل سیستم متعارف و سیستم آدرس پذیر را دارا می‌باشد.

با طراحی بهینه، هزینه تجهیزات و بهره‌برداری کاهش پیدا می‌کند.

به گفتگو بپیوندید