رد کردن لینک ها

خطرات حریق

آتش سوزی باعث اثراتی به شکل انرژی یا تولید مواد جدید میشود که در صورت عدم توجه به آنها میتواند برای انسان آسیب زا یا باعث فوت فرد شود.اثراتی همچون ( انرژی ، گاز داغ ، دود ، بخارت مخرب )

انرژی : آتش میتواند تولید انرژی به شکل گرمایی نماید که این نوع انرژی توانایی ایجاد محیط داغ در فضاهای بسته نماید که در محیط های داغ رگهای انسان دچار انبساط و در صورت بالا رفتن گرما بیش از حد مجاز فشار خون پایین می آید در نتیجه جریان خون در مغز بسیار افت کرده ، ضعف و بیهوشی را در پی دارد.

Smoke-Risk

گاز داغ : به طور کلی گازهای خروجی از آتش داغ میباشد و استنشاق گاز داغ باعث گرفتگی حلق و مجاری تنفسی شده میتواند منجر به مرگ شود.

بخارات مخرب و سمی : در بسیاری از آتش سوزی ها وجود بعضی از مواد قابل اشتعال میتواند باعث تولید گازهای سمی شود. به طور مثال از حریق گازهای دی اکسید کربن ، مونوکسید کربن ، اسید فرمیک ، آمونیاک و … تولید میشود.

که استنشاق این گازهای مخرب میتواند موجب آسیب به انسان شده که در صورت عدم درمان حتی میتواند منجر به مرگ فرد شود.

دود : کلیه حریق ها دود تولید میکند و بیشترین آسیب و مرگ و میر در آتش ها ناشی از همین فرآورده آتش می باشد.

دود مخلوط بسیار درهمی از تولیدات فرار احتراق ، ترکیبات آلی مرکب از ذرات بسیار ریز جامد یا مایع درون گازها است.که بعدا از 1 میکرون  تا کمتر از0/05 میکرون  می باشد.

دود باعث بیش از 0/05 %  تلفات جانی حریق میباشد. از این بیشترین تمرکز بعد از کنترل و خاموش کردن حریق در فضاهای بسته روی خارج کردن دود از این فضاها میباشد.از این رو تهویه فضا نیز برای ما مهم تلقی میشود.

شرکت مهندسین مشاور هوامهر با استفاده از کادر مجرب توانایی ارائه خدمات مرتبط با محاسبات و طراحی سیستم اطفا حریق با استفاده از به روز ترین نرم افزارها را دارا می‌باشد.

با طراحی بهینه، هزینه تجهیزات و بهره‌برداری کاهش پیدا می‌کند.

به گفتگو بپیوندید