رد کردن لینک ها

آسایش حرارتی

آسایش حرارتی

هدف تمامی سیستم‌های تهویه مطبوع، ایجاد آسایش حراتی برای افراد حاضر در فضا می‌باشد. اما آسایش حرارتی دقیقا به چه معنا می‌باشد؟ آیا با تنظیم دمای محیط می‌توان گفت که آسایش حرارتی برقرار شده است؟ اهمیت میزان رطوبت هوا در برقراری آسایش حرارتی چه میزان است؟ در صورتی که شرایط دمایی و رطوبتی یک فضا به گونه‌‍‌ای باشد که یک فرد احساس رضایت کامل بکند، آیا می‌توان گفت که تمامی افراد قطعا احساس رضایت می‌کنند؟ برای پاسخ به این سوالات نیاز است تا با مفهوم آسایش حرارتی به طور دقیق آشنا شویم. در واقع آسایش حرارتی به دو بخش عمده آسایش حرارتی کلی و آسایش حرارتی موضعی تقسیم می‌شود. در ادامه توضیحات مفصلی در ارتباط با آسایش حرارتی کلی بیان شده است. مفاهیم مرتبط با آسایش حرارتی موضعی نیز در بخش دیگر بیان شده است.

Thermal Comfort

آسایش حرارتی شرایطی ذهنی است که فرد از محیط حرارتی اطراف خود بیان می‌کند. آسایش حرارتی علاوه بر وابستگی به عواملی همچون دمای هوا، رطوبت و…، به عوامل بسیار دیگری از جمله محل زندگی، جنس، رنگ پوست، فرهنگ و … نیز وابسته است؛ به عبارت دیگر در فضایی که یک فرد کاملا در آسایش حرارتی قرار دارد، ممکن است فرد دیگری آسایش نداشته باشد. دلیل این امر واکنشی است که بدن هر فرد به محیط اطراف خود دارد. در حقیقت شرایط آسایش حرارتی به واکنش‌های ارادی و غیر ارادی فرد وابسته است. برای مثال در دماهای بسیار پایین محیط، مغز انسان برای اینکه بتواند از افت دمای هسته بدن جلوگیری کند و دمای هسته بدن حدود 8/36درجه ثابت بماند، عروق را منقبض می‌کند تا گردش خون در بدن کاهش پیدا کند، همچنین مغز به بدن فرمان لرزیدن می‌دهد تا حرارت تولیدی بدن افزایش پیدا کند. به دلیل کنترل ناپذیری واکنش‌های غیر ارادی، جهت بررسی آسایش حرارتی از این موارد صرف نظر می‌شود و تنها عوامل حرارتی محیط بررسی می‌شود.

PMV Predict Mean Vote thermal comfort

بدن انسان همواره در حال تبادل حرارت با محیط اطراف خود است؛ در حقیقت آسایش حرارتی زمانی برقرار می‌شود که بدن بتواند با کمترین اعمال تطبیقی (نظیر لرز یا عرق کردن)، حرارت اضافی تولید شده را به محیط دفع کند و محیط توانایی پذیرش آن را داشته باشد. در صورتی که محیط حرارت اضافی تولید شده در بدن را به طور کامل جذب کند، علاوه بر ایجاد آسایش حرارتی، دمای پوست و هسته بدن نیز در محدوده ایده‌آل قرار می‌گیرد. بدن انسان می‌تواند از طریق پوست و تنفس با محیط اطراف خود انتقال حرارت داشته باشد. پوست از 3 طریق انتقال حرارت جابه‌جایی، انتقال حرارت تابشی و تبخیر سطحی حرارت را به محیط اطراف می‌دهد. انتقال حرارت صورت گرفته توسط تنفس نیز به دو بخش انتقال حرارت محسوس و نهان تقسیم می‌شود. بنابراین بدن انسان به 5 طریق حرارت خود را به محیط منتقل می‌کند که در ادامه عوامل موثر بر آن‌ها توضیح داده شده است.

body heat transfer thermal comfort

انتقال حرارت جابه‌جایی از طریق پوست

پوست بدن در شرایط آسایش حرارتی، دمایی بین 33 تا 34 درجه سانتیگراد دارد که معمولا بالاتر از دمای محیط است، به همین دلیل مقداری حرارت از پوست به محیط منتقل می‌شود. در این فرآیند، پوست ابتدا دمای سطح لباس را افزایش می‌دهد، سپس لباس با محیط انتقال حرارت انجام می‌‎دهد. نوع پوشش فرد علاوه بر ایجاد مقاومت حرارتی در انتقال حرارت بین سطح پوست و محیط اطراف، باعث افزایش سطح انتقال حرارت نیز می‌شود. یکی دیگر از عوامل موثر بر شار انتقال حرارت جابه‌جایی پوست، سرعت هوای اطراف بدن می‌باشد که تاثیر بسیار زیادی بر ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی دارد. بنابراین عوامل دمای پوست، دمای محیط، مقاومت حرارتی لباس، نسبت سطح لباس به سطح پوست، سرعت جریان هوا بر میزان انتقال حرارت جابه‌جایی از طریق پوست تاثیرگذار هستند.

skin heat tarnsfer thermal comfort

انتقال حرارت تابشی از طریق پوست

skin vaporization thermal comfort

با توجه به توضیحات قسمت قبل، دمای پوست بر دمای لباس تاثیر دارد و باعث افزایش آن می‌شود. به همین دلیل سطح لباس با سایر سطوح اتاق انتقال حرارت تابشی انجام می‌دهد. میزان انتقال حرارت تابشی پوست به عواملی نظیر ضریب ثابت استفان-بولتزمن، ضریب دید لباس و سایر سطوح، ضریب صدور لباس، توان چهارم دمای لباس و توان چهارم دمای سایر سطوح وابسته است.

 

تبخیر سطحی پوست

پوست بدن انسان به دلیل تعریق منظم بدن و همچنین پدیده پخش جرمی، همواره مقداری رطوبت دارد. هوای موجود در هوا نیز همواره دارای مقداری رطوبت است. در صورتی که رطوبت پوست با میزان رطوبت موجود در هوا برابر نباشد، در سطح پوست پدیده انتقال جرم رخ می‌دهد و به همراه آن انتقال حرارت نهان نیز صورت می‌گیرد. مکانیزم این انتقال حرارت نیز مانند انتقال حرارت جابه‌جایی است و ابتدا رطوبت از پوست به لباس انتقال پیدا می‌کند و سپس از سطح لباس به محیط تزریق می‌شود. در این انتقال حرارت عوامل فشار جزئی بخار آب در هوا، فشار جزئی بخار آب سطح پوست، میزان نفوذپذیری لباس و میزان تری پوست موثر است.

 

skin radiation thermal comfort

انتقال حرارت محسوس ناشی از تنفس

reciprocation heat transfer thermal comfort

بدن انسان برای جذب اکسیژن احتیاج به انجام عمل دم و بازدم دارد. دمای هوای دم و بازدم با یکدیگر متفاوت است (دمای هوای بازدم در حدود 34 درجه می‌باشد و دمای هوای دم برابر یا دمای محیط است)، به همین دلیل بین بدن انسان و محیط اطراف انتقال حرارت صورت می‌گیرد. میزان این انتقال حرارت به دمای بازدم ، دمای دم و میزان هوای انتقال یافته وابسته است.

انتقال حرارت نهان ناشی از تنفس

مانند مورد قبل، هوای دم و بازدم دارای سطح رطوبت متفاوتی هستند که باعث انتقال رطوبت و حرارت بین بدن و محیط می‌شود. میزان این انتقال حرارت نیز به فشار جزئی بخار آب بازدم، فشار جزئی بخار آب دم (فشار جزئی بخار آب محیط) و میزان هوای انتقال یافته وابسته است.

 

 

علاوه بر موارد ذکر شده، میزان انتقال حرارت صورت گرفته بین بدن انسان و محیط اطراف به میزان فعالیت و کار انجام شده توسط فرد نیز وابسته است. در انتها می‌توان متوجه شد که آسایش حرارتی به عوامل اشاره شده وابسته است و برای ایجاد شرایط آسایش کلی باید تمامی موارد بالا در نظر گرفته شود. همانطور که در ابتدا نیز بیان شد، علاوه بر آسایش حرارتی کلی، آسایش حرارتی موضعی نیز تاثیر زیادی بر احساس رضایت افراد از شرایط محیطی دارد. برای آشنایی بیشتر با آسایش حرارتی موضعی پیشنهاد می‌شود تا این بخش را نیز مطالعه بفرمایید.

thermal comfort PMV

همانطور که مشاهده شد برای ایجاد آسایش حرارتی پارامترهای زیادی باید کنترل شوند و در محدوده مناسب قرار بگیرند. برای تنظیم هرکدام از این پارامترها روش‌های گوناگونی وجود دارد و وظیفه سیستم تهویه مطبوع کنترل تمامی این پارامترها می‌باشد. در اینجا اهمیت انتخاب صحيح نوع فرآيند، طراحی مناسب سیستم تهویه مطبوع و انتخاب تجهیزات مناسب به خوبی نمایان می‌شود. در صورتي كه سيستم تهويه مطبوع مناسبی براي فضا انتخاب نشود و يا طراحي مناسبي انجام نشود، علاوه بر اينكه آسايش حرارتي را براي افراد تامين نمي‌كند، باعث هدر رفت هزينه و انرژي فراواني مي‌شود.

شرکت مهندسین مشاور هوامهر با استفاده از کادر مجرب توانایی ارائه خدمات مرتبط با محاسبات و طراحی انواع سیستم های تهويه مطبوع شامل تهويه طبيعي، تهويه جابه‌جايي، تابشي و … و همچنين انجام شبيه سازي هاي لازم با استفاده از معتبرترين نرم افزارهاي موجود را دارا می‌باشد.

با طراحی بهینه، هزینه تجهیزات و بهره‌برداری کاهش پیدا می‌کند.

به گفتگو بپیوندید