رد کردن لینک ها

نمونه پروژه ها

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

کارفرما:          صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

سطح زیربنا:    3500 متر

محل پروژه:      تهران

سایر مشخصات: مشاوزه سیستم ایمنی ساختمان صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک شامل: سیستم اعلام و اطفا حریق و ایمنی در معماری و تهویه دود

همین حالا تماس بگیرید